فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
دفتر مرکزی - تهران اسپرت خیابان امیر کبیر - کوچه سراج - کوچه حمام - پلاک 18 - واحد 5 1141715118 تهران
تلفن: 02136613847

دوشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 2:30 بعد از ظهر

جمعه:  ---

شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

یکشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

فروشگاه زیمر تهران - خیابان امیر کبیر - خیابان ملت - کوچه آذرطوس - پلاک 25 1141715118 تهران
تلفن: 02136613863

دوشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 2:30 بعد از ظهر

جمعه:  ---

شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

یکشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب