فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
دفتر مرکزی - تهران اسپرت خیابان ملت - کوچه آذرطوس - پلاک 25 1141715118 تهران

تلفن: 02136613847
ایمیل: info@iranxenon.com

دوشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 2:30 بعد از ظهر

جمعه:  ---

شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

فروشگاه زیمر تهران - خیابان امیر کبیر - خیابان ملت - کوچه آذرطوس - پلاک 25 1141715118 تهران

تلفن: 02136613863
ایمیل: info@iranxenon.com

دوشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

سه شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

چهارشنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

پنج شنبه:  10:00 صبح - 2:30 بعد از ظهر

جمعه:  ---

شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب

یک شنبه:  10:00 صبح - 6:30 شب