شرکت بازرگانی تهران اسپرت برای تکمیل کادرحسابداری خود، ازافراد علاقمند و فعال درزمینه حسابداری و منشی گری که آشنایی به نرم افزار حسابداری و اکسل بوده و دارای روابط عمومی و فن بیان عالی باشند دعوت به همکاری می کند.

واجدین شرایط درخواست و سوابق خود را ازطریق پست الکترونیک info@iranxenon.com ارسال دارند.

.

 دانلود فرم استخدام